Per på Kantar Sifo
Per på Kantar Sifo

Årsanalys 2019

Året går sakta mot sitt slut, och i dessa tider vänds blickarna ofta mot nya utmaningar och möjligheter. Men innan du tar dig an framtida kommunikationsinsatser bör en ordentlig analys av det gångna året göras.

kantar-sifo-årsanalys.001

Låt medieanalytiker från Kantar Sifo lyfta blicken och generera värdefulla insikter utifrån er närvaro i talade och rörliga medier. Kantar Sifo är ett av världens ledande företag vad gäller insikter, analyser och konsulttjänster. 

Primärt analyseras All Ears mediakällor: tv, radio, podcasts och Youtube, samt webb-tidningar och print. Vill du, är det självklart möjligt att lägga till andra också källor i analysen. 

För priser och mer information, fyll i detta formulär

 

Vad ingår i analysen?

Nyckeltal

Visar hur omfattande er medienärvaro har varit under året sett till omnämnanden och räckvidd. Här jämförs också genomslaget i de olika kanalerna.

Viktigaste händelser

En grundläggande analys över era viktigaste händelser under 2019. Vi lyfter ut era viktigaste omnämnanden så att ni får en bild över medieåret som gått.

Talespersoner 

Vad sade er ekonomiansvarig om den förändrade aktiekursen, er HR-chef om omorganiseringen eller er VD om den där stora investeringen? Vi inkluderar antal omnämnanden från era viktigaste talespersoner under året som gått.

Sammanfattning och slutsats

Medieanalytiker från Kantar Sifo sammanfattar året och tar fram några viktiga slutsatser för 2019, samt rekommendationer för kommande år.

 

Tillägg

Teman

Vill du ha en modifierad analys över året rekommenderas tilläggspaketet “Teman”. Exempel på ett tema kan vara specifika kampanjer, ett budskap ni kommunicerat eller en analys över era viktigaste frågor, exempelvis miljö eller jämställdhet. I tillägget ingår en typ av tema.

Utveckling över tid
När under året hörs era teman som mest? Hur länge pratades det om era kampanjer? Vi analyserar era teman över tid.

Tonläge 

Tonläge är en bedömning av den kontext som dina omnämnanden finns med i. Det kan vara positivt, negativt eller neutralt.

Genom att analysera tonläge kan du få en större förståelse för hur mediekonsumenter uppfattar det du bevakar, exempelvis ditt eget varumärke. Andra ord för tonläge är sentiment och tonalitet. Bedömningen sker genom en kombination av AI och kvalitetsgranskning av analytiker.

Hur uppfattas ni i podcasts jämfört med tv? Genom att analysera tonläge fördelat på olika kanaler kan ni få en bättre bild över var ni ska lägga era insatser. 

Läs mer om tonläge här!

Konkurrenter

Vad som sägs om dina konkurrenter påverkar mediebilden av både din bransch och ditt varumärke. Därför är det viktigt att få en samlad bild över hur mycket era konkurrenter syns och vad som sägs om dem. 

Share of Voice

Vem hörs mest av dig och dina konkurrenter? Genom att analysera räckvidden kan du få en klar bild över “Share of Voice”, alltså hur stor del av marknaden ditt varumärke äger jämfört med dina konkurrenter. 

Analys över stora händelser 

Vi analyserar tongivande händelser för de konkurrenter som ingår i analysen. I grundpaketet ingår upp till tre konkurrenter.

 

Kontakt

Är du intresserad av en riktigt matig årsanalys, men har några funderingar som du vill få besvarade? Kontakta Klara på klara@allears.ai