Robin
Robin

Gör imponerande årsrapporter med All Ears

Det är dags att visa upp era kommunikationsinsatser från 2019! Inkludera podcasts, Youtube, radio och TV i er årsrapport – och imponera på dina kollegor.

gör-imponerande-årsrapporter-med-All-EarsHär följer de viktigaste mätvärdena som ni enkelt kan skaffa er från vår användarvänliga analysfunktion.

 

1234.001

Räckvidd

Ta reda på hur många ni nådde under det gångna året. Jämför med året dessförinnan och skapa en bättre översikt av trender.

 

1234.002

Pr-värde

Pr-värde, eller annonsvärde, är ett mått för att beskriva vad det skulle ha kostat att nå samma målgrupp med köpt annonsering istället för organisk pr. Värdet anges i kronor.

TIPS: All Ears pr-värde går att modifiera, vilket betyder att du kan använda samma formel som du redan använder. Smart va?

 

1234.003

Ämnesanalys

Vilka ämnen förknippades med ert varumärke? Vad pratar era nyckel-influencers om? Vår ämnesanalys har svaret!

Genom att kartlägga era viktigaste ämnen skaffar ni er en tydlig bild över hur varumärket uppfattas av målgruppen.

Ämnesanalys-All-Ears-årsrapporter-medier

 

1234.004-1

Konkurrentanalys

Hur presterade ni i förhållande till era konkurrenter? Gör en jämförelse med mätbara KPI:er.

Exempel på mätbara benchmarks:

  • Antal omnämnanden
  • Räckvidd
  • Fördelning av medietyper
  • Procentuell fördelning mellan antal sponsrade vs. organiska omnämnanden
  • Share of Voice – hur mycket er kommunikation hörs/syns i relation till alla era konkurrenter

 

Insikter för framtiden

Och slutligen, kanske viktigast av allt: Med dessa nyckeltal lägger du en bra grund för ännu bättre kommunikationsinsatser under 2020!


Vill du också skina på årsrapporten? Skaffa All Ears och få viktiga insikter från det talade medielandskapet – prova gratis i 14 dagar.

Har du redan ett konto hos oss? Hör av dig till Stina för en kort genomgång av våra analysfunktioner