Christian
Christian

Förtroende en nyckelfaktor för ökad insamling till välgörenhet

Förtroende, ett stabilt varumärke och att veta vart pengarna går. Det är de avgörande faktorerna när givare väljer välgörenhetsorganisation. Med rätt analysverktyg kan du säkerställa att dina pr-insatser genererar gott förtroende.

all-ears-mediebevakningstjanst-valgörenhetsorganisationer-pengar

En tredjedel anser att förtroende för verksamheten är viktigast

Enligt medieakademins förtroendebarometer 2019 har det allmänna förtroendet för välgörenhetsorganisationer ökat. Samtidigt bekräftar Novus att  32% anser att den viktigaste faktorn vid val av organisation att skänka pengar till är förtroende för verksamheten.

Den som jobbar med pr och kommunikation bör löpande analysera medias och influencers rapportering kring organisationen, eftersom denna påverkar förtroendet.

Ges en bild av att organisationen sköter sitt arbete? 

Ett exempel på medias rapportering om välgörenhetsorganisationer som inte sköter sitt arbete är Expressen TV:s rapportering av Mentor Sverige. 

 

10% skulle skänka mer om de visste vart pengarna gick

Philanthropy Journal News rapporterar att en majoritet av givarna till de största välgörenhetsorganisationerna skulle ge 10% mer, om det var tydligare vad pengarna gick till. 

Undersök hur många som nås av nyheter kring vart pengarna går.

Här gäller det att samla så många datapunkter som möjligt: sociala medier, tv, radio, tidningar, forum och influencers kanaler.

 

Exempel på nyhetsrapportering om vart pengarna går

 

 

 

Mät förtroende med verktyg för omvärldsanalys

Det bästa sättet att löpande få en bild över målgruppens förtroende för organisationen är att analysera utfallet av ditt pr-arbete. För att göra detta finns en rad olika verktyg. 

Här är några exempel på de vanligaste: 

 

Notified

Den svenska medievekaningstjänsten Notifed grundades 2010 med målet att bli bäst på sociala medier. De var tidiga med att  täcka in sociala plattformar så som Facebook, Instagram och Twitter. 

Notified tillhandahåller även pressrum, analysverktyg och stöd för att täcka in talmediebevakning från All Ears. 

 

Meltwater

Meltwater är en av de största omvärldsbevakarna och har kontor i 55 länder. 

Med Meltwater kan du omvärldsbevaka, skicka pressmeddelanden och hitta influencers. Meltwater går även att integrera med All Ears.  

 

Infomedia

Infomedia (f.d. M-brain) är en av de äldsta mediebevakningstjänsterna. 2016 slogs de ihop med den svenska mediebevakningstjänsten O-point och 2019 bytte de namn till Infomedia. Den anrika mediebevakningstjänsten har självklart stöd för All Ears!

 

All Ears – mediebevakningstjänsten för tv, radio, poddar och Youtube

All Ears är först ut i världen med att bevaka talad media – det vill säga tv, radio, poddar och Youtube. All Ears går att ta del av via vår egen plattform, men även via Notified, Meltwater och Infomedia. Testa gratis på allears.ai

 

Google Alerts 

En gratistjänst för att bevaka text-innehåll från Google, dvs. bloggar, forum, webbtidningar och offentliga uppdateringar från sociala medier. 

 

all-ears-aneende-svenska-foretag-2018-kantar-sifo

Anseendemätningar 

Ett annat sätt att mäta förtroende är genom att anseendemätningar. Dessa görs oftast av ett analysföretag som t. ex Kantar Sifo.

Läs mer: Faktorer som styr företags anseende

 

all-ears-sentiment-tonlage-mediebevakningTonläge-analys 

Med hjälp av All Ears och en del andra mediebevakningstjänster kan du mäta tonläge, det vill säga om omnämnandet är positivt, neutralt eller negativt.  

Tonläge går att analysera både automatiskt och manuellt. 

Läs mer: Hur och varför ska du mäta tonläge?

  

Spar tid och få insikter från talad media med All Ears

Med All Ears mediebevakning av tv, radio, poddar och Youtube får du komplett koll på ditt varumärke. Med All Ears kan du:

  • Mäta räckvidd
  • Spela upp träffarna direkt där du omnämns
  • Fånga upp omnämnanden du annars skulle missat
  • Få notis när du omnämns
  • Analysera tonläge: pratas det positivt, neutralt eller negativt om organisationen?