Team All Ears
Team All Ears

Hur många lyssnar på poddar 2019?

Hela 55% av svenska internetanvändarna, det vill säga ca. 5,2 miljoner personer, lyssnar på poddar enligt Svenskarna och Internet 2019. 

hur-manga-lyssnar-pa-podcasts.001-1

5,2 miljoner svenskar lyssnar på poddar

Enligt undersökningen Svenskarna och Internet, genomförd av Internetstiftelsen, har det totala poddlyssnandet dubblerats sedan 2015.

Idag lyssnar 55% av de svenska internetanvändarna på podcasts.

Eftersom 95% av Sveriges befolkning använder internet innebär detta att ungefär 5,2 miljoner svenskar (!) lyssnar på poddar.

 

Andel svenska internetanvändare som lyssnar på poddar

 

Källa: Svenskarna och Internet 2019

 

Nära hälften anser att poddlyssnande är meningsfull tid

Vidare visar studien att poddar och video hamnar i topp för mest väl använda tid.

Hela 48% anser att konsumera poddar känns som meningsfullt, medans endast 24% säger det samma om sociala medier.

Men vad betyder egentligen detta för marknadsförare och kommunikatörer?

Vi tolkar siffrorna som ytterligare bevis för att poddlyssnandet kommer öka ännu mer framöver.

 

Anser du att det är meningsfullt/väl spenderad tid att lyssna på podcasts? 

Såhär svarar de svenska internetanvändarna som lyssnar på poddar:

Källa: Svenskarna och internet 2019

1,7 miljoner lyssnar varje vecka enligt Orvesto Konsument

Enligt Orvesto Konsument, som ges ut av analysföretaget Kantar Sifo, lyssnar över 1,7 miljoner svenskar på podcasts varje vecka. 

Även Orvesto ser en tydlig trend att poddlyssnandet ökar. 2015 uppskattade analysföretaget att ca 697 000 svenskar lyssnade på poddar varje vecka. 

Från 697 000 till 1,7 miljoner på fyra år – det kallar vi ökning!