Team All Ears
Team All Ears

Kriskommunikation i etermedia och influencer-kanaler

Inget företag kommer undgå kriser. Såväl oförutsedda händelser som förutspådda scenarion kräver förberedelser. 

Förbered dig för kris

Att agera snabbt är A och O inom krishantering. För att effektivisera kommunikationsarbetet under krisen krävs förberedelser.

 • Gör en kriskommunikationsplan
 • Identifiera din målgrupp och säkerställ att du bevakar medierna de konsumerar.
 • Öva genom att simulera en kris

 

Vissa kriser känner du till innan medias rapportering

Ibland går det att förutspå en pr-kris redan innan medias rapportering. Till exempel kände Swedbank till att det förekom pengatvätt innanför bankens väggar redan ett år innan krisen kommunicerats i media.

I sådana fall har du möjlighet att formulera budskap långt innan frågorna från journalister trillar in. Andra exempel på kriser som är enkla är förutse är felaktigheter i produkter, eller missnöjd personal.

 

 

När krisen kommer plötsligt

Vissa kriser kommer helt utan förvarning. Till exempel olyckor eller sabotage. Se till att så fort som möjligt försöka samla så mycket fakta som möjligt och vänta med att gå ut med vad som hänt tills ni är helt säkra.

 

Bygg ett kris-team

För att skapa tydlighet under kommunikationen under en kris krävs tydliga roller. Troligtvis kommer ditt nuvarande team behöva uppbackning av konsulter.

Följande arbetsuppgifter behövs kunna hanteras av de som ansvarar för kriskommunikationen:

 

 • Kommunikationsansvar
  Formulera budskap och sätta en strategi för krisen. Under en kris krävs snabba beslutsvägar och öppen kommunikation för att undvika spekulationer och rykten.

 • Analys och omvärldsbevakning
  Under en pr-kris är inflödet av nyheter större än vanligt. Se därför till att en person ansvarar för att hålla koll på omnämnanden under krisen för att kunna bemöta eventuella missförstånd.

  Säkerställ även, gärna innan krisen, att ni har bred täckning i såväl skrivna som talade medier. All Ears är den mediebevakningstjänst med bredast täckning för talade medier som Youtube, poddar, tv och radio.

 • Mediakontakter
  Svara i telefonen! Se till att ni har beredskap för att kunna behandla mediakontakter. Ibland kan en särskild telefonjour behöva upprättas dit journalister och allmänhet kan ringa för att få information.

 • Internkommunikation
  Underrätta medarbetare med information. Bestäm i förväg informationsflöden. Intern information är direkt avgörande för all annan kriskommunikation.

 • Innehållsproduktion
  För att skapa tydlighet under krisen krävs kommunikation i fler kanaler. Allmänheten tenderar att förvänta sig kommunikation i de kanaler de konsumerar. Säkerställ därför att ni har täckning för att kommunicera såväl pressmeddelanden som poster i sociala medier.

 • Dokumentation
  Ofta jobbar man i skift under en kris. Se till att dokumentera arbetet för att alla ska få förståelse över vad som kommuniceras och varför.

 • Information på fler språk
  Bedöm behovet av innehåll på flera språk för att säkerställa att informationen är tillgänglig för alla.

 • Markservice
  Kom ihåg att ingen klarar en kris utan mat, kaffe, vatten och godis!

 

kris-1

 

Omvärlden sätter agendan

Att hålla koll på medias rapportering med hjälp av omvärldsbevakning är centralt under en kris. Under en kris är det omvärlden som sätter agendan. 

I många fall är medierna som är först med att kommunicera om krisen. Det innebär att bilden av krisen skapas parallellt med försöken att klara krisen.

 

Krisrapportering i radio och tv

Under en kris kommer nyhetskanaler på tv och i radio att rapportera med hög frekvens i såväl nationella som lokala sändningar.

Ofta händer det att krisen kopplas samman med andra företeelser i omvärlden. Under en kris behöver mediebilden analyseras konstant. Detta för att kunna bemöta faktafel och förutse behoven av information.

 

Etermedia krisrapporterar konstant

Dagens digitala medielandskap innebär att redaktioner rapporterar dygnet runt. Många webb-tv-kanaler rapporterar live under krisens förlopp. Det räcker helt enkelt inte med att slå på din tv eller lyssna på radio. 

57be41b74640070b363f8a1367008cb5

Ingen människa klarar av att lyssna på hundratals ljudkällor samtidigt. Med mediebevakning av ljud kan du sålla bort andra nyheter och endast ta del av den information som är relevant för dig.

 

Influencers, sociala medier och pr-kriser

I många fall kan influencerkanaler och sociala medier vara till stor hjälp i en kris. I andra fall kan de fungera som en negativ förstärkning av ett traditionellt mediedrev.

För att kunna jobba strategiskt med sociala medier och influencerkanaler innan en kris bör du börja jobba med dessa kanaler innan krisen. Har du ingen koll på vad som sägs om ditt varumärke innan krisen, är risken stor att du inte har koll under krisen.

image-65-1

 

Ta reda på vad influencers säger redan nu

Influencers är viktiga talespersoner för ditt varumärke, myndighet eller organisation. En bra start är att ta reda på vilka som pratar om ditt varumärke redan nu genom att söka på ditt varumärke med All Ears. Med största sannolikhet kommer dessa källor, och en rad andra liknande källor prata om dig under en pr-kris.