Robin
Robin

Mediebevakning under en PR-kris

Är du i en PR-kris och behöver skaffa mediebevakning av tv, radio, poddar och Youtube nu? Ring 072 208 34 06 så hjälper vi dig.
kris-1-1

Våra priser ligger under gränsen för offentlig upphandling.

 

Förbered dig för krisen

Gör en krisplan, utse en person som är ansvarig för inflödet av nyheter och se till att du har koll på de medier som är viktiga för dig innan krisen kommer.

Se också till att alla kanalerna ni inhämtar information via är klart definierade, så inget viktigt tappas bort i krissituationer.

 

  

Bli först med att få reda på nyheten

Under en PR-kris gäller det att vara snabb. Slå på direktnotiser och se till att alla nyckelpersoner i företaget får reda på när det pratas om er.

 

Dela klippen till de som inte har inlogg

All Ears gör det möjligt att dela klippen till de som inte har inlogg. Detta är väldigt uppskattat under en kris då fler personer än vanligt bör hålla koll. Såhär ser det ut när du delar ett omnämnande från All Ears till en kollega som inte har inlogg.

 

Kom ihåg internkommunikationen

Många presschefer är noga med att skriva ner i sin krisplan hur man kommunicerar externt runt krisen.

Men glöm inte dina anställda. Utse en person som är ansvarig för internkommunikationen och låt denna person skicka vidare nyhetsklipp som de anställda troligtvis vill ta del av.

Genom att du delar klipp och nyhetsartiklar signaleras att du har kontroll över situationen vilket lugnar medarbetarna.

 

När krisen är slut: analysera utfallet

Hur många nåddes av nyheten? Vilka pratade mest om den? När krisen är över och alla pustat ut är det dags att analysera krisen. Med hjälp av All Ears kan du mäta frekvens, räckvidd och sentiment