Robin
Robin

Mediekonsumtionen av ljud och bild ökar

Det ökade intresset för podd och webb-tv leder till att fler väljer att konsumera ljud och video medan läsandet minskar.
 

Konsumtionen av webb-tv ökar

De senaste tio åren har andelen som tittar på tv via vanlig tv­-apparat minskat – medan webb-tv-tittandet ökat lavinartat. År 2007 såg 85% av befolkningen på TV varje dag. 2017 ser 64% av befolkningen på traditionell tv en genomsnittlig dag. 

För tio år sedan såg 1% av befolkningen på webb-tv. Idag tittar 33% webb-tv en genomsnittlig dag.  

 

Webb-/poddradio ökar

Traditionell radio är, trots att lyssnarantalet minskat under 2000-talet, det största ljudmediet. 62% av befolkningen lyssnar på radio en genomsnittlig dag.

I takt med att andelen radiolyssnare minskas, så ökar andelen som lyssnar på webb­/poddradio. Sedan 2015 har antalet som lyssnar på podd fördubblats! 2018 lyssnade fler än hälften av internetanvändarna (51%) på podd. 

 

Konsumtionen av text minskar 

Tillskillnad från podd och webb-tv, så har digitaliserade format inte lett till en ökad konsumtion av text.  

 

Sociala medier upptar endast 13% av medietiden 

Sociala medier upptar endast 13 % av medietiden. Streamad musik 14%. Resten av tiden (73%) går till tv, radio, poddar, webb-tv, digitala dagstidningar och papperstidningar.